برنامه زمانی رزرو

رزرو نوبت آنلاین

مراجعه کنندگان محترم می توانند با استفاده از این بخش نوبت ویزیت خود را در مطب دکتر شهرام فاضلی را به صورت آنلاین رزرو نمایند

لطفا در هنگام رزرو نوبت به تاریخ و ساعت حضور دقت فرمایید
تعیین تاریخ

سوالات، پیشنهادات، انتقادات و پیام های خود را برای دکتر فاضلی ارسال نمایید

مطالب ارسالی شما به صورت خصوصی شخصا توسط دکتر شهرام فاضلی مطالعه شده و سایر پرسنل امکان دسترسی به آن ها را ندارند.

ارسال پیام
Go Up