انواع جراحی ها

جراحی زیبایی

جراحی زیبایی بینی، لیف پوست، جراجی زیبایی شکم جراحی پلک و ...

اطلاعات بیشتر

جراحی ترمیمی

جراحی های پلاستیک ناشی از جای زخم ، سوختگی پوست، ترمیم لاله گوش و ...

اطلاعات بیشتر

خدمات زیبایی

جراحی های مانند پلیپ بینی، انحراف تیغه بینی، شکستگی بینی و ...

اطلاعات بیشتر

سایر جراحی ها

سایر جراحی ها شامل جراحی های ترکیبی درمانی و ترمیمی می باشد

اطلاعات بیشتر

سوالات، پیشنهادات، انتقادات و پیام های خود را برای دکتر فاضلی ارسال نمایید

مطالب ارسالی شما به صورت خصوصی شخصا توسط دکتر شهرام فاضلی مطالعه شده و سایر پرسنل امکان دسترسی به آن ها را ندارند.

ارسال پیام
Go Up