درباره

تورها در تماس

متن معرفی

تحصيلات :

 • دكتراي پزشكي عمومي 1376-1369 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 • بورد تخصصي جراحي عمومي ، 1384-1379 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 • بورد تخصصي جراحي پلاستيك و ترميمي 1388- 1385 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

سوابق تدريس

 • آموزش دانشجويان رشته پزشكي ، دانشكده پزشكي كرمانشاه ،1388 تا 1392
 • آموزشي رزيدنت هاي جراحي عمومي ، دانشكده پزشكي كرمانشاه ،1392 تا 1388
 • آموزش رزيدنت هاي جراحي پلاستيك اصفهان سال 1393 تا کنون

سوابق كاري :

 • معاون درمان شبكه بهداشت و درمان فريدن اصفهان ، 1378-1376
 • رئيس كميسيون پزشكي عالي تامين اجتماعي استان چهار محال و بختياري 1383-1385
 • استادیار گروه جراحي عمومي دانشكده پزشكي كرمانشاه 1392-1388
 • استاديار گروه جراحي پلاستيك دانشكده پزشكي اصفهان از ابتداي سال 1393 تاكنون

سخنراني هاي همايش ها

 • جامعه جراحان ايران ارديبهشت 86 (بررسي عوارض تيشواكسپاندر در مدت 6 سال در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان)
 • جايگاه آندوسكوپي در جراحي پلاستيك مهر ماه 91 همايش ويژه جراحان عمومي –كرمانشاه
 • بررسي توزيع فراواني آموزشي كارورزان جراحي بر اساس مكان و فرد آموزش دهنده ،ارائه پوستر ششمين همايش كشوري ، آموزشي پزشكي ،بهمن ماه 82 -دانشگاه علوم پزشكي تبريز
 • ارائه مقاله در مورد فلپ و گرافت در كانسر پوست همايش سراسري درماتولوژي ايران ، اصفهان ارديبهشت 94.

شركت در كارگاههاي ويژه اعضاء هيات علمي :

 • كارگاه روش تحقيق در علوم پزشكي –مهر ماه 79
 • كارگاه آشنايي با مديريت ياديگري الكترونيكي ويژه اعضاء هيات علمي دي ماه 89
 • كارگاه اخلاق حرفه اي اعضاء هيات علمي دي ماه 91
 • كارگاه آشنايي با بانكهاي اطلاعاتي و منابع الكترونيكي بهمن ماه 89
 • كارگاه آموزشي پروپوزال نويسي دي ماه 93
 • كارگاه روش تحقيق مديريت سطح 1 دي ماه 93
 • كارگاه آمار در پژوهش بهمن ماه 93
 • كارگاه مديريت اطلاعات علمي و منابع سطح 1 الكترونيكي بهمن 93

همراهان شما در کلینیک

دکتر شهرام فاضلی
فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

بورد تخصصي جراحي پلاستيك و ترميمي

سرکار خانم جعفری
مدیر داخلی کلینیک

تشکیل پرونده ، هماهنگی با بیمارستان ها مراقبت های قبل و بعد از عمل

سرکار خانم جعفری
پذیرش

پذیرش و نوبت دهی مراجعه کنندگان و هماهنگی امور جهت


سوالات، پیشنهادات، انتقادات و پیام های خود را برای دکتر فاضلی ارسال نمایید

مطالب ارسالی شما به صورت خصوصی شخصا توسط دکتر شهرام فاضلی مطالعه شده و سایر پرسنل امکان دسترسی به آن ها را ندارند.

ارسال پیام
Go Up