نمونه کارها

كشيدن پوست صورت
جراحی زیبایی
كشيدن پوست صورت
جراحی زیبایی
كشيدن پوست صورت
جراحی زیبایی
تقویت لب
جراحی زیبایی
تقویت لب
جراحی زیبایی
تقویت لب
جراحی زیبایی
تقویت لب
جراحی زیبایی
پروتز گونه
جراحی زیبایی
پروتز گونه
جراحی زیبایی
پروتز چانه
جراحی زیبایی
پروتز چانه
جراحی زیبایی
جراحي پلاستيك پلكها
جراحی زیبایی
جراحي پلاستيك پلكها
جراحی زیبایی

سوالات، پیشنهادات، انتقادات و پیام های خود را برای دکتر فاضلی ارسال نمایید

مطالب ارسالی شما به صورت خصوصی شخصا توسط دکتر شهرام فاضلی مطالعه شده و سایر پرسنل امکان دسترسی به آن ها را ندارند.

ارسال پیام
Go Up